Prečo poistenie?

Prečo poistenie?

Úlohou poistenia je ekonomická ochrana subjektov pred negatívnymi dôsledkami náhodných udalostí a predstavuje v svojej podstate transfer rizika z poisteného na poisťovňu. Poistenie stabilizuje ekonomickú situáciu podnikateľských subjektov a podporuje stabilitu životnej úrovne občanov v prípade náhodných udalostí.

Prečo u nás?

Prečo u nás?

Poskytujeme komplexné poradenstvo a služby v celom rozsahu poistenia pre podnikateľské subjekty a občanov. Sme odborníkmi v poisťovníctve s dlhoročnými skúsenosťami a ďalej sa vzdelávame. V našich odporučeniach sme nezávislí od poisťovní a hľadáme pre klienta najvýhodnejšiu ponuku.